Användarvillkor

I korthet, uppför dig

  Vi ber om ursäkt för den långa lagtexten. Vi har försökt att hålla den så kort och koncis som möjlig.

  GENOM ATT SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN, FASTSTÄLLER DU ATT DU ÄR BERÄTTIGAD FÖR ETT KONTO HOS MAILFENCE OCH ATT DU MEDGER TILL ATT VARA BUNDEN TILL VÅRA ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN.

  Följande är användarvillkoren för att använda den säkra e-posttjänsten Mailfence, som refereras till som "tjänst", tillhandahålls av :
   ContactOffice Group sa
   Rue Middelbourg 64b
   B-1170 Brussels - Belgium

   +32 (0)2 647 92 35
   BE 0466 241 584
  Tjänsten erbjuds dig, förutsatt att du utan undantag, accepterar dessa användarvillkor.
 1. Medlemskonto, lösenord och säkerhet
  Du måste vara en människa. Kontot registrerade av "bottar" eller med andra automatiserade metoder är inte tillåtna.
  Du måste uppge en giltig e-postadress och övriga efterfrågade uppgifter för att slutföra registreringen.
  Du är helt och hållet ansvarig för sekretessen av ditt lösenord och ditt konto. Mailfence kan och kommer inte kunna hållas ansvariga för eventuella förluster som kan uppstå om du inte följer dessa åtaganden.
  Du accepterar att meddela tjänsten omgående om du upptäcker otillåten användning av ditt konto eller annan säkerhets lucka.
 2. Medlemsintegritet
  Det är tjänstens policy att respektera dess användares integritet. Tjänsten övervakar, editerar eller avsläjar någon personlig information om dig (inklusive kreditkorts-information) eller hur du använder dig av tjänsten, inklusive dess innehåll, utan ditt tidigare medgivande om så inte krävs av Belgisk lag. Se vår Dataskyddspolicy.
 3. Medlems uppförande
  Du bär ansvaret för allt innehåll som postas och aktivitet som händer på ditt konto.
  Du får inte använda tjänsten för någon som helst olaglig aktivitet.
  När du använder tjänsten får du inte bryta lagen i varken ditt eller vårt lands jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
 4. Villkor för betalning, uppgradering och nedgradering
  Tjänsten faktureras i förväg på månads-, kvartals- eller årsbasis beroende på vilken plan du valt.
  För upp- eller nedgraderingar kommer kreditkortet du angett automatiskt att debiteras med kommande avgift nästa faktureringsperiod.
  Nedgradering av konto kan innebära förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet. Tjänsten är inte på något sätt ansvarig för sådana förluster.
 5. Uppsägning och avslutning
  Du kan säga upp din prenumeration när du vill genom e-post eller telefonsamtal. Se vår Kontakt sida. Om du avbryter din prenumeration innan slutet på din nuvarande betalda månad, kommer uppsägningen ta effekt omgående och du kommer inte behöva betala igen. Om du avbryter din prenumeration före förnyelsedatumet kommer du inte få pengar tillbaka.
 6. Förändring av tjänsten
  Tjänsten reserverar sig rätten att närsomhelst göra ändringar eller avsluta , temporärt eller permanent, tjänsten som erbjuds (eller delar av den).
  Alla större förändringar kommer informeras till alla användare 30 dagar i förväg förutom i force majeure-fall.
  Tjänsten skall inte hållas ansvarig inför dig eller tredje part för förändringar, prisjusteringar, avstängningar eller avslutningar.
 7. Copyright och ägandeskap av innehåll
  Vi gör inga anspråk på rättigheter över material du laddar upp till Tjänsten. Din uppladdade profil och innehåll är fortfarande ditt.
  Utseende , design och tjänstens namn är varumärkesskyddat av ContactOffice Group SA.
  Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller missbruka någon del av tjänsten utan vår skriftliga tillåtelse.
  Du får inte duplicera, kopiera eller återanvända någon del av HTML/CSS eller visuella design-element utan skriftliga tillåtelse av ContactOffice Group SA.
 8. Allmänna villkor
  Du använder Tjänsten på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och på tillgänglig bas.
  Prioriterad support tillhandahålls enbart till betalande kontoinnehavare och finns tillgänglig via e-post och telefon.
  Tjänsten kan, men har inga skyldigheter att, ta bort olagligt innehåll, stötande, hotfullt, förtal, The Service may, but has no obligation to, remove by its sole discretion, content which is illegal, offensive, threatening, libellous, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt ifrågasättande eller som gör intrång på intellektuell egendom eller strider mot dessa villkor.
 9. Ansvarsfriskrivning
  Du förstår uttryckligen och accepterar att tjänsten inte skall hållas ansvarig för skador till följd av :
  1. Användning eller förhindrande att använda tjänsten;
  2. Otillåten access till eller förändring av din trafik eller data;
  3. Yttrande eller uppförande av tjänsten från tredje-part;
 10. Skadeersättning
  Du godkänner att gottgöra och inte hålla tjänsten ansvarig för några krav, yrkande eller skada, inklusive rimliga advokatkostnader, som hävdats av tredje part till följd av användning av eller bruk av tjänsten.
 11. Domstolar
  Detta avtal är under kontroll av den Begliska lagen. Domstolen i Bryssel, Belgien har ensam befogenheter över eventuella tvistemål som kan uppstå. Användning av tjänsten är icke tillåten i delar av världen som inte tillåter medgivande av våra användarvillkor, inklusive och utan begränsningar, denna paragraf.
 12. Du är färdig!
  Gratulerar !
 13. Senast uppdaterad den 21 Juni, 2017.