Integritetspolicy

  Vi vill ha en tydlig och transparent approach.
  Vi har därför försökt skriva denna text på ett språk som är enkelt att förstå, utan att använda alltför tekniskt eller juridiskt språk.

 1. Övervakning och tillämpning av lagen
  1. Vi deltar inte i eller samarbetar med någon form av privat eller statlig övervakning- eller monitoreringstjänst. Notera att Belgien inte har någon motsvarighet till Amerikanska NSL (National Security Letter) eller en s.k "gag order", så vi kan inte tvingas göra något utan att meddela att vi gör det.
  2. Vi samarbetar inte med NSA, vi ger ingen myndighet att tillgång till vår tjänst.
  3. Vi ger heller inte direkt tillgång till användarinformation till någon polismyndiget utanför Belgien och att göra så strider mot lagen.
  4. Se vår information om transparens.
 2. Vilken information samlar vi in?
  1. Vi samlar in IP-adresser, meddelande-ID'n, avsändare och mottagar-adresser, ämnesrader, webbläsar-versioner, länder och tidsstämplar.
  2. Vid registrering så ombeds du att ange en extern e-postadress. Vi skickar din aktiverings-kod till denna adress och använder den för kommunikation om du inte har åtkomst till ditt konto.
  3. Inkommande och utgående meddelanden analyseras automatiskt av våra anti-spam, anti-virus och anti-missbruksrutiner.
  4. Vi har implementerat en lokal instans av Matomo, ett öppen-källkodsverktyg , enbart på vår kommersiella webbsida (hemsidan, registrering och prenumerations-sidor inkluderade) och inte på själva applikationen.
  5. När du betalat med kort så sparar vi viss information om detta.
  6. Medlemmarna i teamet har skrivit på sekretessavtal för att skydda insamlad data.
 3. Vad använder vi din information till?
  Informationen vi samlar in om dig kan användas på följande sätt:
  1. För att utföra tekniska kontroller;
  2. För att uppfylla lagliga förfrågningar;
  3. För att leverera tjänst(er) till kund(er)
  4. För att processa betaltransaktioner.
 4. Använder vi oss av cookies ?
  Ja. Våra cookies är "auntentiserings-cookies" och inte "spårar-cookies": vi spårar dig inte efter att du lämnat våra servrar. Mer information om olika typer av cookies kan du läsa om här.
 5. Delar vi med oss av någon information till utomstående parter?
  Nej. Vi säljer inte, byter eller överför på annat sätt personligt identifierbar information till utomstående parter förutom när Belgisk lag tvingar oss att göra det (se paragrafen om Övervakning och tillämpning av lagen).
 6. Data-insamling och profilering
  Vi använder oss inte av Google Analytics-spårare.   Vi varken säljer eller ger ut information om våra användare till tredje part. För att effektivisera sökning så indexerar vi dina meddelanden, kalendrar, kontakter och dokument (en innehållsförteckning liknande de man kan hitta i böcker). Ingen information härifrån eller från annan aktivitet används för att profilera våra användare på något sätt.
 7. Bevarande av data
  Vi sparar backuper av raderade meddelande och dokument i 45 dagar. Detta för att kunna återställa data som av misstag raderats av våra användare. Efter 45 dagar kommer dessa data raderas permanent från våra system.
 8. Konto-radering
  Om du avslutar ditt konto så kommer all data raderas permanent 30 dagar efter det lagliga utgångsdatumet (den belgiska lagen kräver 365 dagar efter att kontot stängs). Detta detyder att din data kommer att rederas PERMANENT, i motsats till tillvägagångssättet hos vissa molnleverantörer som är oförmögna att radera data. Vi raderar inte ditt konto före det lagliga utgångsdatumet efterssom användare ofta efterfrågar att återöppna deras konto efter att själva ha stängt det.
 9. Ditt medgivande
  Genom att använda vår sida, accepterar du vår integritetspolicy och våra Användarvillkor.
 10. Förändringar i vår integritetspolicy
  Om vi gör förändringar i vår integritetspolicy, så kommer vi notifiera dig om detta.
 11. Jurisdiktion
  Mailfence är en tjänst som tillhandahålls av det Belgiska företaget ContactOffice Group SA och står som sådant under Belgisk lag. Belgien har starka lagar vad gäller sekretess.

Senast uppdaterad den 21 Juni, 2017.