Punkt-till-punkt kryptering -
Digitala signaturer

En snabb-guide till E2EE och digitala signaturer

  1. Punkt-till-punkt kryptering (E2EE)
    Det är en metod som används för att säkra krypterad data när det förflyttas från källa till destination. Vid End-to-End-kryptering så krypteras datan vid avsändarens system och enbart den avsedda mottagaren kan dekryptera den. Ingen däremellan (vare sig internetleverantör, applikationsleverantör eller hackers, ...) kan läsa eller förändra den och därmed tillhandahålls stor sekretess och skydd för all din kommunikation.
  2. Digitala signaturer
    Det är motsvarigheten till en handskriven signatur eller sigill, men erbjuder mycket högre inbyggd säkerhet. En digital signatur är avsedd att lösa problemen med manipulation och personifiering i digitala kommunikationer. Den erbjuder absolut äkthet och integritet till alla dina meddelande.

Processen

E2EE

Hur man