Privat e-post

Vi tycker att sekretess online är viktigt.

  Privatliv är en rättighet, inte en feature. Detta är Mailfence grundläggande princip. Efter de globala massövervaknings-avslöjandena av Edward Snowden så blev det uppenbart att integriteten online är hotad. Därför beslutade vi oss för att lansera en mycket säker e-post och samarbets-tjänst som respekterar användarnas privatliv.
 1. Ingen spårning, ingen reklam
  Vi använder ingen reklam eller spårare från tredje part. Vi spårar inte heller din aktivitet i applikationen.
  Mailfence innehåller ingen reklam alls. Skickar ingen spam eller anbudsbegäran. Vi har aldrig och kommer heller aldrig att kommersialisera vår databas eller dela data med någon tredje part för reklam- eller annat syfte.
 2. Ingen tredjeparts åtkomst till din data
  Vi har aldrig och kommer aldrig skapa bakdörrar eller myndighets-access som kan användas för att övervaka våra användare.
  Vårt SSL/TLS-certifikat inkluderar inga amerikanska certifikatutfärdare i certifikatskedjan.  
 3. Ingen kan läsa din krypterade e-post
  Eftersom e-post krypteras av din webbläsare och dekrypteras av den avsedda mottagaren så kan ingen annan läsa den, inte ens Mailfence. Detta kallas "end-to-end"-kryptering (E2EE).
  Vi sparar din privata nyckel på våra servrar men vi har inte åtkomst till den efterssom den är krypterad med ditt lösenord (med AES-256). Det finns ingen huvudnyckel som ger oss tillåtelse att dekryptera meddelande som krypterats med din nyckel.
 4. Strikta integritetslagar
  I många länder så samlas data på internet in av statligt finansierade program. Denna datainsamling görs utan tillstånd, domstolsbeslut eller stämningar. I Belgien, där Mailfence är lokaliserat och där våra servrar står så skyddas privatlivet av lagen. Endast ett giltigt Belgiskt domstolsbeslut kan tvinga oss att ge ut data. Efterssom vi inte har något utländskt moderbolag så kommer vi aldrig ge efter för dataförfrågningar från vare sig inhemska eller utländska myndigheter. Vi är inte skyldiga att följa amerikansk tystnadsplikt eller NLS'er.
 5. Transparens
  Vi är övertygade om att transparens är nyckeln till att bygga förtroende mellan oss och er. Därför har vi, sedan dag ett, underhållit en uppdaterad transparency and warrant canary report. Den innehåller alla förfrågningar om data vi har mottagit, inklusive sådana vi nekat.
  Dessutom är vår kod öppen för granskning av erkända säkerhetsexperter.


Registrera