Gebruiksvoorwaarden

Gedragsregels

  Excuses voor de juridische terminologie. We hebben getracht het kort en zakelijk te houden.

  DOOR HET REGISTRATIEPROCES AF TE RONDEN, GEEFT U AAN DAT U IN AANMERKING KOMT VOOR EEN ACCOUNT BIJ MAILFENCE EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN.

  Hier volgen de voorwaarden voor gebruik van de beveiligde emailservice Mailfence, vanaf nu aangeduid als de "Service", geleverd door:
   ContactOffice Group sa
   Rue Middelbourg 64b
   B-1170 Brussels - Belgium

   +32 (0)2 647 92 35
   BE 0466 241 584
  De service wordt u aangeboden op voorwaarde van het accepteren van de (ongewijzigde) gebruiksvoorwaarden.
 1. Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging
  U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  U moet een geldig emailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en account. Mailfence kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  U stemt ermee in om de Service onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.
 2. Gebruikersprivacy
  Onderdeel van het beleid van de Service is om de privacy van de gebruikers te respecteren. De Service zal persoonlijke informatie (inclusief uw creditcardgegevens) niet controleren, delen of wijzigen zonder uw expliciete toestemming, tenzij vereist door de Belgische wetgeving. Raadpleeg het privacybeleid.
 3. Gebruikersgedrag
  U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste content en activiteiten die plaatsvinden in uw account.
  U mag de Service niet misbruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
  Bij gebruik van de Service mag u de wetten in uw rechtsgebied en die van ons niet schenden (inclusief copyrightwetten).
 4. Voorwaarden omtrent betalingen en het upgraden en downgraden
  De Service wordt vooraf gefactureerd en dit geschiedt op maand-, kwartaal- of jaarbasis, afhankelijk van het gekozen abonnement.
  Bij upgrades of downgrades wordt het tarief automatisch aangepast en automatisch afgeschreven van uw opgegeven credit card tijdens het eerstvolgende betaalmoment. Als u uw account downgrade, kan dit leiden tot het verlies van content, functionaliteit en capaciteit. De Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die hieruit kunnen voortvloeien.
 5. Annulering en beëindiging
  U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door een email te sturen of een telefonisch verzoek in te dienen. Bekijk onze contactgegevens. Als u uw abonnement annuleert vóór het einde van een reeds in rekening gebrachte maand, dan wordt de annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. Als u uw abonnement vóór de verlengingsdatum annuleert, wordt het resterende bedrag niet terugbetaald.
 6. Wijziging van de dienst
  De Service behoudt zich het recht voor om op elk moment de aangeboden diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.
  Elke belangrijke wijziging zal ten minste 30 dagen vooraf aan alle gebruikers worden aangekondigd, behalve in het geval van overmacht.
  De Service is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging.
 7. Auteursrecht en eigendom van content
  We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u uploadt naar de Service. De foto die u uploadt naar uw profiel en andere alle content blijft uw eigendom.
  De huisstijl en naam van de Service vallen onder het auteursrecht van ContactOffice Group sa.
  U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen of te exploiteren zonder onze explicitiete schriftelijke toestemming.
  U mag geen enkel onderdeel van de HTML/CSS of enige visuele ontwerp elementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder de explicitet schriftelijke toestemming van ContactOffice Group sa.
 8. Algemene voorwaarden
  U gebruikt de Service op eigen risico. De service wordt geleverd op een 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' basis.
  Prioritaire ondersteuning wordt alleen verleend aan betalende gebruikers en is beschikbaar via email en telefoon.
  De service mag, maar is niet verplicht, tot het naar eigen goeddunken verwijderen van content die illegaal, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden.
 9. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid
  U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Service niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit:
  1. Het vermogen of onvermogen om de service te gebruiken;
  2. Ongeautoriseerde toegang of wijziging van uw verzendingen of gegevens;
  3. Verklaringen of gedrag van een derde partij gebruikmakend van de service;
 10. Vrijwaring
  U stemt ermee in de Service te vrijwaren van elke claim, eis of schade, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij worden aangevoerd vanwege of voortvloeiend uit uw gebruik van, of gedrag bij gebruik van de Service.
 11. Rechtbanken
  Deze overeenkomst valt onder Belgisch recht. De rechtbanken in Brussel, België hebben jurisdictie over geschillen die kunnen ontstaan. Gebruik van de Service is niet toegestaan ​​in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf, uitvoert.
 12. Dat was alles!
  Gefeliciteerd!
 13. Laatste update op 21 juni 2017.